Besparing

Besparing 2017-10-12T09:49:33+00:00

Massage för din peronal är en besparing

Forskning visar en stor skillnad mellan företag som jobbar aktivt med sin personals hälsa och dem som inte gör det .

Dessa företag som aktivt arbetar med att förbättra personalens hälsa har betydande mindre kostnader för sjukskrivningar och en bibehållen produktionsnivå.

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt.

  • Får ni tio dagars färre kort sjukfrånvaro tjänar ni in en månadslön.
  • En nyrekrytering kostar ungefär 140 000 kronor inklusive introduktion 
  • En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag.
  • I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar / år.
  • För ett företag med 20 anställda blir den totala kostnaden för detta 350tkr
  • En rehabilitering beräknas kosta minst 100 000, för enbart själva rehab.

En årlig satsning på 2.000:- per anställd går jämt upp om något av följande uppnås.

  • Frånvaron minskar med en (1) dag per år och anställd
  • En rehabilitering per 50 anställda undviks
  • En ökning av effektiviteten på arbetet med 1%

Kontakta oss så berättar vi mer